söndag 1 maj 2016

Alvar Larsson försvann 1967 - vad hände? Del 4/5

Alvars försvinnande i april 1967 är inte ett spårlöst försvinnande i den bemärkelsen att inget spår någonsin har hittats.
Alvars kranium hittades på Lilla Klasön i sjön Åsnen  i november 1982 av tre rävjägare som var ute på jakt. Kraniet låg på en bädd av höstlöv, var överväxt med mossa och måste på något sätt ha förts dit av något eller någon. Så vitt jag har kunnat efterforska hittades aldrig någon mer skelettdel av Alvar.

Vad hände då egentligen med Alvar den där kalla och gråa aprildagen 1967? Jag kan tänka mig ett antal olika scenarion - mer eller mindre troliga.

* Drunkning - en olycka
Alvar kunde inte simma. I närheten av kraniet hittades en murken eka. Han kan ha tagit ekan, rott ut en bit - han kanske såg något som flöt i vattnet och ville hämta det  - och något har hänt som gjort att han inte kunde ro tillbaka. Båten flöt iväg och Alvar dog genom drunkning eller kom aldrig i från Lilla Klasön där han hittades 1982. Han kanske slog i huvudet, kröp in i något skyddat ställe, kanske en granvälta och dog där. Sedan drogs kraniet fram av ett djur, kanske en räv.

Det som talar emot detta är att det var intensiva sökningar efter honom. Alvar, eller ekan borde ha setts, men Åsnen är en mycket stor sjö med enorma mängder vatten. Ekan borde rimligen ha saknats om den var familjens. Det var helikopterspaningar, skallgångar och det söktes någon vecka efter att han försvann.

* Bortförd och mördad
Det förekom teorier om att någon skulle ha fört bort honom och mördat honom. Det kom in ett tips 1978  om att han skulle finnas i en grav i Munkarp, Höörs kommun. Graven öppnades upp men där fanns inget som tydde på att Alvars kropp skulle ha varit där.

HÖÖR (TT) Gravöppningen i Munkarp utanför Höör visade att där inte fanns något pojklik i en familjegrav på kyrkogården. Därmed förblir 13-årige Alvar Larssons försvinnande från sitt hem på Sirkön för tio år sedan tills vidare olöst.
En 80-årig kvinna kontaktade för ca ett år sedan Eslövspolisen och berättade att en numera avliden släkting till henne sagt att han tagit livet av en pojke i tioårsåldern. Sedan skulle han ha förvarat kroppen i en sommarstuga i två år och lagt ner liket i graven i Munkarp 1969 innan en släkting till honom begravdes där. Mannen berättade aldrig vem det skulle varit som han tog livet av. Men efter undersökningar kom polisen fram till att den ende som kunde passa in i tiden var 13-årige Alvar Larsson från Sirkön väster om Tingsryd. Pojken lämnade hemmet 16 april 1967 för att gå till vedboden. Han återkom aldrig. Vi har varit skeptiska mot historien hela tiden, säger länsåklagare Lennart Eliasson i Malmö. Men jag begärde hos tingsrätten i Eslöv att få öppna graven för att få slut på all ryktesspridning. Nu gör vi inte mer åt saken.
Källa:
TT 19 januari 1978

Sirkön var en glest bebodd ö, men där fanns vägar och bilar kan inte ha varit helt ovanligt. Det tar ett ögonblick att plocka upp en person och på tio minuter är du minst fem kilometer därifrån. Det som talar emot det är att vedkorgen stod utanför vedboden. Men, samma som ovan, Alvar kan ha sett något, gått iväg för att kolla vad det var och blivit upplockad i en bil.


* Dråp/olyckshändelse
Pappan var misstänkt för att ha haft med Alvars försvinnande att göra. Kanske ett bråk eller liknande, där Alvar ramlat och slagit sig så illa att han dog av en huvudskada. Kraniet hade en skada i bakhuvudet, men det gick inte att avgöra om den var tillkommen före eller efter döden. Likaså fanns senare tankar om att den äldre brodern hade med försvinnandet att göra. Efter vad som går att få fram, var det enbart moderns vittnesmål som fanns på att Alvar faktiskt var synlig på söndagsmorgonen. Ingen annan såg honom. Men, klarar man att ljuga på det sättet för att skydda någon? Kanske... jag vet inte.

Jag vet inte vad som hände Alvar. Kanske det ändå är det första scenariot som är det troligaste. Men, om det är så, borde man inte ha hittat resten av kroppen om de två öarna, Lilla Klasön och Stora Klasön genomsöktes ordentligt 1982...

Idag vilar Alvars kranium i en grav på kyrkogården i Urshult där han skulle ha konfirmerats. På hans gravsten står det "En gång får allting ro"
/eva k.