söndag 6 december 2015

Bosse Jansson - en vanlig brevbärare. Eller...


Bosse och IB-affären – förklarar det hans försvinnande? Ja, den skulle finnas ett samband.
Det finns många saker som är oklara när det gäller Bosse Janssons försvinnande i april 1976.
  1. Det finns en polisutredning om Bosse Janssons försvinnande. När jag ville ha ut den för ungefär ett år sedan fick jag till svar "den finns inte längre". Det fanns de som fått ut den ett par år tidigare. Var det för att jag var ärlig och sa att jag skrev en bok som jag inte fick ut den?
  2. Polisutredningen har jag ändå genom lyckliga omständigheter. Den är erbarmligt illa skött. Varför? Var det order från högre ort? Eller bara vanlig inkompetens?
  3. Det finns en SÄPO-akt om Bosse Jansson. (SÄPO=Säkerhetspolisen) Jag har fått ut delar av den, men enbart tidningsurklipp. Jag har överklagat till högsta instans och fått avslag. Vad är så hemligt med en brevbärare som försvann för snart fyrtio år sedan? Och där inga nära anhöriga finns i livet?
  4. Kan Bosses försvinnande ha samband med IB-affären? Jag tror det kan vara så. Jag tar upp det i boken, men vem vet? Vad finns i arkiv som vi inte kan läsa?
  5. Bosse var aktiv i Svensk-Albanska Föreningen, han var kommunist och han talade flytande albanska. Han har varit aktuell både för polis och SÄPO. Kanske också hos IB...

Utdrag från boken:   
Journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade i tidningen Folket I Bild/Kulturfront sommaren 1973 att en okänd underrättelseorganisation fanns i Sverige som inte ens var känd av riksdagen. IB:s uppdrag var att åsiktsregistrera vänstersympatisörer och ha spioner utomlands. Likaså framkom uppgifter att IB hade gjort inbrott. Bakgrunden till IB-affären är lång och har egentligen sitt ursprung i andra världskriget och en kommunistskräck som vi fick i stora doser från USA på 1950- och 60-talet. ...
1957 inrättades en enhet för inrikes säkerhetsfrågor, Grupp B, med Birger Elmér som chef. Efterhand blev enheten mer och mer självständig och döptes om till B-kontoret. Kontoret hade ett mycket nära samarbete med socialdemokraterna, som med 20 000 arbetsplatsombud rapporterade vilka arbetare som hade kommunistiska åsikter. Informationen förvaltades av Grupp B vars åsiktsregister med uppgifterna användes vid kontroller inom försvarsmakten, vid inkallelser och krigsplaceringar.

Grupp B vidarebefordrade viss information till SÄPO, som lade in uppgifterna i sitt centrala register. Det registret användes i sin tur bland annat till kontroll av personer som sökte jobb vid företag som hade samröre med totalförsvaret.
1965 slogs Grupp B ihop med T-kontoret – som arbetade med utrikesfrågor – och blev Försvarsstabens särskilda byrå. Birger Elmér blev chef. Organisationen kallades för IB. IB är en förkortning som kan betyda Informationsbyrån, men som troligtvis betydde Inhämtning Birger – efter Birger Elmér. Det finns ingen officiell förklaring till förkortningen.

...
Misstron var stark mellan SÄPO och IB, men det fanns också långvariga samarbeten mellan organisationerna, när de hade gemensamma mål.
Sommaren 1973 kom då avslöjandet om IB-affären. Det blev inte någon särskilt stor uppståndelse just då, utan den mediala uppmärksamheten kom i samband med att Guillou och Bratt greps och häktades i oktober 1973. Deras anhållande berodde på att de ansågs som en risk för rikets säkerhet genom deras avslöjande om IB-affären.

Så, var blev du av, Bosse Brevbärare?
/eva k.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar