söndag 17 september 2017

Polarexpeditionen som försvann 1897

För exakt 120 år sedan skrev Salomon August André i sin dagbok följande:

17 sept, 1897
Sedan jag sist skrev i dagboken har i sanning mycket förändrats. Vi strävade framåt med slädarna i vanlig ordning men funno till sist, att den nyfallna snöns beskaffenhet ej tillät oss att fortsätta nog hastigt. Freankels fot, som fortfarande ej tillät honom att draga, tvingade mig och Strindberg att turvis gå tillbaka och draga fram även Fraenkels kälke. Strindbergs ena fot var ock litet i olag. Köttet var nästan slut och övergångarna mellan flaken blevo allt svårare tillfölje av issörja. 
Vår position är ej synnerligen god.

Den 11 juli 1897 lyfte en luftballong, döpt till Örnen, från Danskön. Danskön tillhör Norge, ligger i den nordvästra delen av ögruppen Svalbard, nära Spetsbergens kust. 

Ombord fanns tre män, August Salomon Andrée, Nils Strindberg och Knut Fränkel. De skulle flyga över Nordpolen och bli de första som nådde den. 

De nådde aldrig fram. Efter endast tre dagar, den 14 juli kraschlandade Örnen på isen.
Luftballongen Örnen kraschade på polarisen 

De tre vandrade över isen i nästan tre månader, och sedan dog de. Egentligen vet vi inte varför de dog. Troligen har Bea Uusma i sin bok Expeditionen kommit fram till ett så rätt svar som möjligt.

De hade kommit fram till Vitön, en del av Svalbard, i början av oktober, de hade proviant kvar, de hade kött, de hade gevär och ammunition och de hade börjat bygga ett läger. I mitten av oktober 1897 dog de.

1930 hittades deras kvarlevor och resterna av lägret. 

Jag tänkte skriva några avsnitt om expeditionen, med referenslista över de skrifter och böcker jag hittat. Det är oerhört fascinerande, både som ett försvinnande men också över de män som reste iväg och den tidsanda som rådde i slutet av 1800-talet. 
/eva k.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar